Browse By

Czy warto inwestować w fundusze kapitałowe?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Proste zabezpieczenie przyszłości może przynieść Ci spore zyski. W jaki sposób? Wystarczy, że nie boisz się inwestować i słyszałeś o czymś takim jak ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Jeśli więc dobrze zauważyłeś słowo ‘ubezpieczeniowe’, to faktycznie mamy dla Ciebie informację wówczas, gdy potrzebujesz ubezpieczenia na życie. Czy warto się tym zainteresować?

<more? <p=””>Co to są UFK?</more?>

            Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe to nic innego jak sposób inwestowania w fundusze przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej na życie. To tzw. ubezpieczenia inwestycyjne, czyli wydzielona z aktywów grupa środków kapitałowych, która staje się rezerwą składek ubezpieczeniowych, a która jest inwestowana na zasadach określonych w umowie ubezpieczeniowej.

Jak to działa?

            Praktyką jest, że fundusze inwestycyjne połączone z umową ubezpieczeniową nazywane są właśnie funduszami kapitałowymi. Słowem nasze pieniądze, które płyną do ubezpieczyciela są w części przeznaczane na składki, a w części na wybrane przez nas instrumenty finansowe funduszy inwestycyjnych, taki jak obligacje czy zakup akcji. Może być to obarczone ryzykiem i może przynieść całkiem pokaźne zyski.

Czy warto decydować się na UFK?

            Wiele osób zastanawia się nad tą opcją w trakcie podpisywania umowy ubezpieczeniowej. Jest to ciekawe rozwiązanie i z pewnością godne przemyślenia, choć niewątpliwie wiąże się z ryzykiem. Jeśli jednak mamy trochę gotówki, ale nie jesteśmy do końca przekonani co z nią zrobić, takie dodatkowe zabezpieczenie może się opłacić. Jest to ciekawy pomyśl zwłaszcza dla osób niedoświadczonych i nie czujący się na siłach do samodzielnej gry większym kapitałem.

            Niewątpliwie ubezpieczenie na życie to ważna kwestia naszego codziennego życia, jednak przy jej okazji możemy zaryzykować i wejść w świat gry funduszami. Inwestowanie w ten sposób daje nam większy komfort niż działanie samodzielne i może prowadzić do poprawy naszej sytuacji finansowej, choć niewątpliwe wiąże się z ryzykiem i może skończyć się stratą kapitału.