Browse By

Ile się zarabia w Urzędzie Skarbowym?

Click to rate this post!
[Total: 37 Average: 1.9]

Pracownicy urzędów skarbowych wchodzą w skład korpusu służby cywilnej tworzonego przez pracowników, których obowiązkiem jest rzetelne, bezstronne i apolityczne wykonywanie zadań administracji rządowej. Kwestie związane z ich zarobkami są regulowane odpowiednimi przepisami, co oznacza, iż w obszarze tym nie panuje pełna dowolność.

O wysokości pensji poszczególnych pracowników zatrudnionych w urzędach skarbowych na terenie kraju decyduje wielokrotność tzw. kwoty bazowej. W 2017 r. została ona utrzymana na takim samym poziomie, jak w kilku poprzednich latach. Nie uległa zmianie od 2008 r. i wynosi aktualnie 1873,84 zł brutto.

Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej podniesione zostały minimalne mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej. W izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, izbach celnych, urzędach celnych, a także w  urzędach skarbowych wygląda to w następujący sposób:

– w grupie stanowisk specjalistycznych w służbie cywilnej: z 0,9 do 1,0,

– w grupie stanowisk wspomagających w służbie cywilnej: z 0,7 do 1,0.

W rezultacie efektem zmian są przypisane poszczególnym stanowiskom mnożniki mieszczące się w przedziałach:

– 2,0-6,5 dla stanowisk średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej,

– 1,0-4,2 dla stanowisk koordynujących oraz samodzielnych w służbie cywilnej,

– 1,0-3,0 dla stanowisk specjalistycznych w służbie cywilnej,

– 1,0-2,7 dla stanowisk wspomagających w służbie cywilnej.

Uwaga: wspomniane rozporządzenie ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 23 stycznia 2016 r.

Zarobki w urzędzie skarbowym

Z powyższych informacji wynika, iż rozpiętość w zakresie zarobków w skarbówce jest spora. Wpływ na wysokość wynagrodzenia, jakie otrzymuje urzędnik, jest uzależniona do paru istotnych czynników. Znaczenie ma przede wszystkim piastowane stanowisko. Ponadto osoby z długim stażem mogą liczyć na dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej. Pracownikom zajmującym wyższe stanowiska przysługuje też dodatek funkcyjny. Dodatkowymi przywilejami członków korpusu służby publicznej są „trzynastka” oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej wypłacane w ramach funduszu nagród w służbie cywilnej.

Jak to się przekłada na konkretne kwoty? Dla przykładu jak podaje portal pomorska.pl, w 2014 r. w II Urzędzie Skarbowym w Toruniu naczelnik zarabiał 4857 zł netto miesięcznie, komornik – 3264 zł netto miesięcznie, zaś starszy referent – 1560 zł netto miesięcznie.

Z kolei serwis wynagrodzenia.pl podaje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto dla poszczególnych stanowisk wynosi:

– komisarz skarbowy – 3986 zł,

– inspektor skarbowy – 4403 zł,

– kontroler finansowy – 8688 zł,

– likwidator szkód – 4290 zł.

Ostatnia aktualizacja danych zgromadzonych w serwisie wynagrodzenia.pl miała miejsce w marcu 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *