Browse By

Ile zarabia się w urzędzie paszportowym?

Zagraniczne wyjazdy poza Unię Europejską wiążą się z koniecznością posiadania paszportu. W celu wyrobienia tego dokumentu należy wybrać się do urzędu wojewódzkiego bądź jednej z jego delegatur i złożyć stosowny wniosek.

Praca w administracji wciąż kusi wiele osób, chociaż o zarobkach urzędników krążą różne opinie. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od kilku czynników takich jak zajmowane stanowisko, staż pracy, kwalifikacje, region zatrudnienia oraz kategoria zaszeregowania. Warto w tym miejscu również przypomnieć, iż wynagrodzenie pracownika służby cywilnej – a taką osobą jest urzędnik – składa się z paru elementów: płacy zasadniczej oraz dodatków stażowego, z tytułu posiadanego stopnia służbowego i zadaniowego. Ponadto za wieloletni staż przysługuje nagroda jubileuszowa, np. po 20 latach pracy jest to 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia, a po 45 latach – 400 proc.

Ile zarabia się w urzędzie wojewódzkim?

Biura paszportowe mieszczą się w urzędach wojewódzkich i ich delegaturach – są obsługiwane przez zatrudnionych w tych instytucjach urzędników. W pierwszej połowie 2017 r. średnie zarobki w administracji publicznej kształtowały się na poziomie 5313,85 zł brutto.

Ile zarabiają w urzędzie wojewódzkim?

W poszczególnych urzędach wojewódzkich zarobki nieznacznie różnią się. Za przykład w tym miejscu posłużyć mogą średnie wynagrodzenia na niektórych stanowiskach w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (podane kwoty są kwotami brutto):

– dyrektor wydziału: 9014,73 zł,

– zastępca dyrektora wydziału: 7601,25 zł,

– kierownik oddziału: 5350,99 zł,

– zastępca kierownika oddziału: 4559,25 zł,

– główny specjalista: 4284,63 zł,

– specjalista: 3564,19 zł,

– starszy inspektor wojewódzki: 3903,89 zł,

– inspektor wojewódzki: 3415,19 zł,

– starszy referent: 2663,10 zł,

– referent: 2553,57 zł.