Browse By

Ile zarabia strażak?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 2]

O wykonywaniu zawodu strażaka marzy wiele dzieci, lecz droga do realizacji tych marzeń nie jest prosta. Nie jest łatwo być strażakiem – to ogromna odpowiedzialność i narażanie się na ryzyko utraty zdrowia czy nawet życia. Pomimo, iż to trudna praca, chętnych nie brakuje – pytanie tylko czy z finansowego punktu widzenia to się opłaca?

Każdy, kto chce zostać strażakiem, musi spełnić szereg warunków:

– ukończony 18 rok życia,

– polskie obywatelstwo,

– niekaralność,

– minimum średnie wykształcenie,

– odpowiednie wykształcenie.

Najpopularniejszą drogą so zdobycia niezbędnego wykształcenia jest ukończenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Można jednak pójść inną drogą, a mianowicie odbyć 3-letni staż i ukończyć potrzebne kursy bądź ukończyć 2-letnią szkołę aspirantów.

Kandydaci muszą przejść test sprawnościowy i badania lekarskie, a także posiadać nieodzowne predyspozycje takie jak m.in. odporność na stres, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, komunikatywność itp.

Ile zarabia strażak?

To, ile zarabia strażak miesięcznie, jest uzależnione od wielu czynników. Wpływ na wysokość zarobków mają takie elementy jak uposażenie zasadnicze oraz dodatki, np. za stopień, służbowy w wysokości do 50 proc. otrzymywanego uposażenia zasadniczego, za miejsce pełnienia służby, kwalifikacje etc. Są też przyznawane dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami. Co się tyczy uposażenia zasadniczego, to jest ono ustalane  według stawki, która odpowiada grupie uposażenia przypisanej do danego stanowiska służbowego. Takich grup jest 20. Po 2 latach służby uposażanie zasadnicze wzrasta o 2 proc., a później o 1 proc. za każdy kolejny rok – aż po 20 latach służby wzrośnie o 20 proc. Następnie rośnie o 2 proc. za każdy rok służby powyżej 20 lat do osiągnięcia wysokości 32 proc. po 32 latach służby. Po 35 lat służby wzrost uposażenia zasadniczego wynosi 35 proc. Obecnie średnie zarobki strażaków kształtują się na poziomie ok. 3520 zł brutto.

Ile zarabia strażak w Warszawie?

W najlepszej sytuacji finansowej są strażacy w województwach mazowieckim, pomorskim, zachodniopomorskim, podlaskim i łódzkim. Najmniej natomiast zarabiają strażacy z województwa podkarpackiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Ile zarabia strażak w Polsce?

Podane poniżej stawki brutto dotyczą uposażenia zasadniczego:

– stażysta – 1450 zł,

– młodszy ratownik kierowca – 1740 zł,

– technik – 1840 zł,

– starszy ratownik kierowca – 1950 zł,

– młodszy instruktor, młodszy inspektor – 2000 zł,

– starszy operator sprzętu – 2060 zł,

– dowódca zastępów w komendy miejskiej i powiatowej – 2120 zł,

– młodszy specjalista KW – 2180 zł,

– zastępca dowódców zmiany KW – 2270 zł,

– dowódca zmiany KW – 2360 zł ,

– dyżurny operacyjny KW – 2450 zł,

– zastępcy naczelnika wydziału KW – 2560 zł,

– dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej KW – 2650 zł,

– naczelnik wydziałów komendy wojewódzkiej – 2830 zł,

– komendant powiatowy – 3150 zł,

– komendant miejski – 3640 zł,

– dyrektor biura w KG – 4250 zł,

– komendant wojewódzki – 4890 zł,

– zastępca komendanta głównego straży pożarnej – 7010 zł,

– komendant główny straży pożarnej – 8120 zł.