Browse By

Jak zostać kierowcą tira?

Praca w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego do łatwych nie należy. Niezbędne są odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, a także pewne predyspozycje. Sam fakt posiadania prawa jazdy C/C+E to zdecydowanie za mało.

Jak zostać kierowcą tira w Polsce – prawo jazdy

Chętnych do pracy w transporcie nie brakuje, niemniej aby zawodowo jeździć tirami, trzeba pokonać długą drogę. Wspomniane we wstępie prawo jazdy to absolutna podstawa – kategorie C1+E lub C+E pozwalają na kierowanie zespołem pojazdów z ciężką przyczepą. W przypadku prawa kat. C1 prowadzić można lekkie pojazdy ciężarowe z lekką przyczepą (3,5-7,5 t z wyjątkiem autobusu), zaś prawo kat. C uprawnia do prowadzenia pojazdów o masie przekraczającej 3,5 t z lekką przyczepą. Otrzymać prawo jazdy C/C+E mogą osoby, które:

– mają ukończone 21 lat,

– posiadają prawo jazdy kat. B i C,

– odbyły stosowny kurs.

Od tej zasady jest wyjątek, a mianowicie osoby, które ukończyły 18 rok życia i mają już świadectwo kwalifikacji zawodowej po kwalifikacji wstępnej 280h. Wyrobienie sobie niezbędnego prawa jazdy to spory wydatek, który kandydat na zawodowego kierowcę ponosi z własnej kieszeni – za kurs trzeba zapłacić średnio 7000-10000 zł. Na tym nie koniec – zawodowi kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia przed 10 września 2009 r.,  są zobligowani do uczestnictwa w szkoleniach okresowych – raz na 5 lat.

Jak zostać zawodowym kierowcą tira – dobry stan zdrowia

Istotnym warunkiem stawianym zawodowym kierowcom jest dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego, co muszą potwierdzić badania lekarskie. Kierowcy poddają się im nie tylko na początku kariery zawodowej (warunkiem dopuszczenia do pracy jest orzeczenie lekarskie), ale również po każdym szkoleniu okresowym.

Jak zostać kierowcą ciężarówki w Polsce – predyspozycje

W zawodzie kierowcy tira konieczna jest doskonała znajomość przepisów z zakresu ruchu drogowego i transportu obowiązujących nie tylko w Polsce, ale i w krajach, do których jeździ kierowca. Wykształcenie związane z mechaniką samochodową to dodatkowy atut – z tego chociażby względu, że w trasie drobne naprawy wykonuje się na własną rękę.

Omawiana profesja wymaga ponadto określonych predyspozycji. W cenie są odporność na stres, uczciwość, odpowiedzialność, spostrzegawczość, refleks i opanowanie.