Browse By

Praca za granicą – za co pośrednik może wziąć pieniądze

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Coraz więcej Polaków decydując się na pracę za granicą, korzysta z pomocy agencji pośrednictwa pracy. Dzięki nim może podjąć legalne zatrudnienie, na dobrych warunkach. Pomoc agencji nie jest jednak bezpłatna – ile ona kosztuje i za co pośrednik może wziąć pieniądze?

Prawo, które warto znać

Agencje pracy w Polsce działają zgodnie z obowiązującym prawem. Przed rozpoczęciem współpracy z nimi warto się zapoznać z aktualnymi przepisami. Te dotyczące agencji zatrudnienia zawiera art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pokrótce przepisy te mówią, że dozwolone jest pobieranie opłat od osób z tytułu faktycznie poniesionych kosztów powiązanych ze skierowaniem do pracy za granicę.

Za co agencja pracy może pobierać opłaty?

Agencje pracy działające w Polsce muszą działać zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem. Zgodnie z nim nie mogą one pobierać od zainteresowanych opłat za pośredniczenie w znalezieniu zatrudnienia w Niemczech czy jakimkolwiek innym kraju. Nie oznacza to jednak, że agencje działają charytatywnie i nie pobierają żadnych opłat. Te mogą zostać naliczone za tzw. usługi dodatkowe, które są faktycznym kosztem agencji.

Man working on laptop, free public domain CC0 photo.

Osoby chcące podjąć pracę za granicą muszą mieć świadomość, że agencja może pobrać pieniądze np. za:

  • zorganizowanie przejazdu,
  • noclegi,
  • wydawanie wiz,
  • badania lekarskie,
  • tłumaczenia dokumentów,
  • kursy i szkolenia, które np. na opieka.felizajob.pl organizuje pośrednik opiekunek w Niemczech, aby zwiększyć atrakcyjność swoich „pracowników” na rynku pracy.

Te usługi określane są jednak tymi dodatkowymi, na które pracownik może, ale nie musi się zdecydować. Warto tu zaznaczyć, że dla własnego bezpieczeństwa nie warto godzić się na uiszczanie przedpłat, kaucji oraz opłat z tytułu wynajmu lokalu, wyjazdu, rekrutacji, usług pocztowo-telekomunikacyjnych, druków, reklam, ogłoszeń pracowniczych. Takie opłaty są nielegalne.

Ile kosztuje pomoc agencji?

Agencje zatrudnienia działają na różnych zasadach. Zanim więc podejmie się współpracę, warto się zaznajomić z formą rozliczenia. Dzięki temu nie będzie się rozczarowanym i zaskoczonym kosztami. Najczęściej agencja pracy wynagrodzenie za znalezienie pracownika pobiera od klienta, który zlecił znalezienie odpowiedniej osoby. Średnio wysokość takiej opłaty to jedna miesięczna pensja pracownika.

Są też agencje, które rozliczają się w zupełnie inny sposób. Model ich działalności opiera się na pobieraniu pewnego procentu wynagrodzenia za każdą przepracowaną przez pracownika godzinę.