Browse By

Zasiłek macierzyński – zarobki na urlopie macierzyńskim

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Czy przebywanie na urlopie macierzyńskim jest równoznaczne z zaprzestaniem aktywności zawodowej? Czy podjęcie działań zarobkowych podczas wspomnianego urlopu oznacza utratę zasiłku macierzyńskiego? Warto wiedzieć, w jaki sposób kwestie te zostały uregulowane w obowiązujących przepisach.

Zasiłek macierzyński – dla kogo?

W 2018 r. zasiłek macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która urodziła dziecko. Forma zatrudnienia nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. Prawo do omawianego świadczenia mają również panie nie odprowadzające składek na ubezpieczenie chorobowe, a więc np. studentki, kobiety bezrobotne oraz zatrudnione na umowę o dzieło.

Zasiłek macierzyński – wysokość

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od paru czynników takich jak forma zatrudnienia, wysokość zarobków czy termin złożenia wniosku o urlop rodzicielski. W praktyce wygląda to tak:

– 100 proc. podstawy wymiaru – 100 proc. zasiłek przysługuje przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego, jeśli nie został złożony wniosek o urlop rodzicielski,

– 80 proc. podstawy wymiaru podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego – gdy wniosek o urlop rodzicielski złożony został bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze, ale nie później niż 21 dni po porodzie,

– 60 proc. podstawy wymiaru – w sytuacji, gdy przekroczono 21-dniowy termin złożenia wniosku o urlop rodzicielski (w praktyce oznacza to 100 proc. podczas urlopu macierzyńskiego, a następnie 60 proc. podstawy  wymiaru).

Kobiety, które nie odprowadzają składek na ubezpieczenie chorobowe, przez pierwszy rok życia dziecka mają prawo do 1000 zł miesięcznie.

Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza 2018

Kobiety prowadzące działalność gospodarczą musza liczyć się z opcją utraty prawa do zasiłku – ale tylko wtedy, jeżeli mają zaległości w opłacaniu składek ubezpieczeniowych.

Praca a zasiłek macierzyński

Jak z kolei wygląda sprawa podejmowania pracy w trakcie otrzymywania zasiłku macierzyńskiego? W tym momencie kluczową rolę odgrywa to, dla kogo i w jakiej formie świadczona jest praca:

– na podstawie umowy o pracę na rzecz pracodawcy, który udzielił urlopu macierzyńskiego: możliwa jest praca tylko na pół etatu i tylko w okresie urlopu rodzicielskiego, nie wolno jej podejmować podczas wcześniejszego urlopu macierzyńskiego,

– na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz pracodawcy, który udzielił urlopu macierzyńskiego,

– na podstawie umowy o pracę na rzecz innego pracodawcy,

– na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz innego pracodawcy.

W pierwszej z zaprezentowanych powyżej sytuacji podjęcie pracy przekłada się na wysokość zasiłku macierzyńskiego – zostaje on proporcjonalnie zmniejszony. W pozostałych sytuacjach nie ma ograniczeń w obszarze podejmowania pracy, a wysokość zarobków nie wpływa na wysokość zasiłku macierzyńskiego.

Jak więc zatem widać, pobieranie zasiłku macierzyńskiego może iść w parze z działalnością zarobkową. Trzeba jednak upewnić się, że praca podczas pobierania świadczenia nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do dotychczasowego pracodawcy – w tej materii przepisy mogą być interpretowane przez danego pracodawcę dość szeroko.