Browse By

Depozyty bankowe dla samorządów terytorialnych. Przegląd rozwiązań

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Oferty banków kierowane są nie tylko do przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Niektóre banki kierują swoją ofertę także do samorządów terytorialnych. W naszym artykule omówimy jedną z takich ofert oraz postaramy się wyjaśnić, czym są depozyty bankowe dla samorządów terytorialnych. Na czym polegają, jak zyskują na nich samorządy i jak zyskują na nich banki?

Uproszczona definicja depozytu

Zacznijmy od definicji depozytu bankowego: depozytem bankowym nazywamy kwotę pieniędzy, którą klient (klient indywidualny, przedsiębiorca, czy klient instytucjonalny jak samorząd terytorialny) lokuje w banku na określony lub nieokreślony czas. Ze strony banku to usługa, która polega na przechowaniu tzw. wkładu, na przykład lokaty pieniężnej. Depozyt lokowany na nieokreślony czas nazywamy depozytem „a’vista” – pieniądze można wypłacić w każdej chwili, zachowując do tej pory naliczone odsetki. W przypadku depozytu na czas określony – jest w nim określona data, do której klient banku zobowiązuje się nie wypłacać depozytu. Jeśli to zrobi, odsetki zostaną utracone.

Po co samorządom terytorialnym depozyty?

W Polsce lokowanie nadwyżek w bankach jest jednym z obszarów zarządzania środkami finansowymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Mówiąc w dużym uproszczeniu, dla jednostki samorządu terytorialnego depozyt w banku to sposób na zarobienie dodatkowych środków finansowych. Zakładając, że określona kwota nie będzie w danym czasie wykorzystana, pozostaje nadwyżką, wolnymi środkami. Bank proponuje konkretne stopy procentowe, które przy wyższych kwotach depozytów mogą być negocjowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. A jaki interes w depozytach dla samorządów terytorialnych ma sam bank? – Działanie depozytu najłatwiej wyjaśnić tak: samorząd terytorialny powierza bankowi pewną kwotę, na przykład na rok w zamian za wypłatę wynagrodzenia w wysokości 2% wpłaconych środków. Tę kwotę bank pożycza następnie innemu klientowi w postaci kredytu, ale przy wyższym oprocentowaniu zyskując na tym.

Inne usługi dla samorządów terytorialnych w ofertach bankowych

Nie w każdym banku oferty kierowane do różnych grup są takie same, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się ofercie dla samorządów terytorialnych konkretnego banku – Poznańskiego Banku Spółdzielczego, jednego z najstarszych banków spółdzielczych istniejących w Wielkopolsce. Podstawowa usługa to konta bankowe dla samorządów terytorialnych, a więc rachunki umożliwiające bezpieczne gromadzenie i zarządzanie środkami finansowymi. Inne usługi to rachunki pomocnicze, możliwość rozliczeń krajowych i zagranicznych w ramach prowadzonych rachunków, międzynarodowe karty płatnicze. Samorządom terytorialnym dedykowane są także płatności masowe oraz kredytyDepozyty z różnorodnymi terminami lokowania dla samorządów terytorialnych są więc częścią sporej oferty.