Browse By

Ile zarabia adiunkt?

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 2.3]

Adiunkt to pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny ze stopniem doktora lub doktora habilitowanego zatrudniony w szkole wyższej bądź placówce naukowo-badawczej. Czasem jest określany mianem pomocniczego pracownika nauki, co wynika z zapisów w ustawie o szkołach wyższych.

Ile zarabia adiunkt – przepisy

To, ile zarabia wykładowca akademicki bądź inny pracownik naukowy, jest uzależnione przede wszystkim od posiadanego przez niego stopnia naukowego, nie bez znaczenia w omawianym kontekście jest ponadto liczba przepracowanych godzin dydaktycznych. Na najwyższe zarobki mogą liczyć profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni. Poza tym należy pamiętać o tym, iż kwestie związane z wynagrodzeniami pracowników naukowych są regulowane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń (…) dla pracowników uczelni publicznej.

Ile zarabia adiunkt z habilitacją i ze stopniem doktora?

W związku z powyższym to, ile zarabia adiunkt na uczelni wyższej czy w placówce naukowo-badawczej, jest efektem obowiązujących przepisów. Stanowią one, iż za każdą przepracowaną godzinę dydaktyczną (45 minut) adiunkt zarabia 1,8-3,6% z 4305 zł brutto. W praktyce adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego nie otrzymuje mniej niż 4305 zł brutto,  zaś zarobki adiunkta ze stopniem doktora kształtują się na poziomi co najmniej 3820 zł brutto.

Ile zarabia adiunkt w instytucie lub na uczelni – dodatki

Warto przypomnieć, iż pracownikom naukowym przysługują rozmaite dodatki do wynagrodzenia, m.in.:

– dodatek funkcyjny,

– dodatek za staż pracy,

– dodatki specjalne np. z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków służbowych,

– dodatek za udział w pracach komisji rekrutacyjnej,

– dodatek za kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi,

– dodatek za sprawowanie funkcji promotora w przewodzie doktorskim,

– dodatek za opracowanie recenzji lub ocenę dorobku kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zarobki adiunktów od 2019 r.

Przewiduje się, iż od 1 stycznia 2019 r., kiedy to ma wejść w życie Konstytucja dla Nauki, niemalże połowa nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych dostanie podwyżki. Zacznie obowiązywać nowa stawka, od której uzależnione będą pensje wszystkich nauczycieli akademickich. Przykładowo adiunkci ze stopniem doktora dostaną wynagrodzenie zasadnicze wyższe o 860 zł.