Browse By

Ile zarabia nauczyciel?

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3.5]

Zarobki nauczycieli to zagadnienie wzbudzające mnóstwo kontrowersji, które najczęściej wynikają z braku wiedzy o tym, jak naprawdę wygląda praca w tym zawodzie. W powszechnym wyobrażeniu nauczyciel jest osobą, która nie ma prawa narzekać na wysokość pensji z tego chociażby powodu, że ma w ciągu roku sporo wolnego. Rzeczywistość nie wygląda jednak wcale tak różowo, jak się by mogło wydawać.

Zarobki nauczyciela pełny etat – od czego zależy ich wysokość?

Na początek warto przypomnieć, jakie elementy składają się na zarobki nauczyciela. Są to:

– wynagrodzenie zasadnicze – jego wysokość determinują  stopień awansu zawodowego, kwalifikacje i wymiar zajęć obowiązkowych; zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego jest najniższe,

– dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny i za warunki pracy – na ich wysokość wpływają okres zatrudnienia, jakość świadczonej pracy, wykonywanie dodatkowych zadań lub zajęć, stanowisko oraz trudne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia warunki pracy,

– wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw,

– nagrody oraz inne świadczenia, które wynikają ze stosunku pracy – w rachubę nie wchodzą tu świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.

Mając na uwadze powyższe przesłanki, trudno się dziwić, iż w obszarze wysokości pensji nauczycielskich panuje spora rozpiętość.

Zarobki nauczycieli i dodatki – najnowsze informacje

Od 1 kwietnia 2018 r. – po raz pierwszy od 2012 r. – wzrosną minimalne wynagrodzenia nauczycieli. Przykładowo szacuje się, że:

– zarobki nauczyciela stażysty netto posiadającego przygotowanie pedagogiczne będą obliczane na podstawie kwoty brutto wynoszącej ok. 2408 zł,

– zarobki nauczyciela kontraktowego z przygotowaniem pedagogicznym kształtować się będą na poziomie ok. 2479 zł,

– nauczyciel mianowany z przygotowaniem pedagogicznym dostanie ok. 2815 zł,

– zarobki nauczyciela dyplomowanego netto wyliczane będą w oparciu o kwotę brutto wynoszącą ok. 3306 zł.

W porównaniu z 2017 r. zasadnicze zarobki nauczyciela brutto wzrosną w 2018 r. o 5 proc.

Kilka słów należy poświęcić w tym miejscu dodatkom, dzięki którym zarobki nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego oraz zarobki nauczyciela dyplomowanego osiągają określony poziom. Otóż dodatek motywacyjny może wynieść nawet do 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego, dodatek za wysługę lat – od 1 do 20 proc. za każdy rok pracy, dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach – do 50 proc., zaś dodatek funkcyjny dla wychowawcy lub opiekuna stażu – od 2 do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Zarobki nauczyciela gimnazjum prywatnego niższe niż w szkole publicznej

Wszystkie powyższe informacje odnośnie tego, jak przedstawiają się zarobki nauczycieli ministerstwo edukacji podaje w odniesieniu do szkół publicznych. Co ciekawe, w szkołach prywatnych nauczyciele zarabiają mniej nawet o 30 proc. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze – nie ma szczegółowych regulacji prawnych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli pracujących w szkołach prywatnych. Po drugie – brakuje tzw. trzynastek. A zatem np. zarobki nauczyciela w szkole podstawowej prywatnej będą niższe niż jego kolegi zatrudnionego w placówce publicznej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *