Browse By

Ile zarabia ratownik medyczny?

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 1.3]

Czy warto zostać ratownikiem medycznym? Jest to ciężka i bardzo odpowiedzialna praca wymagająca nie tylko odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia, ale również i pewnych predyspozycji jak komunikatywność, umiejętność panowania nad emocjami oraz szybkiego podejmowania trudnych decyzji.

Każdy, kto pragnie pracować jako ratownik medyczny, musi zdobyć niezbędne wykształcenie. Tytuł zawodowy można uzyskać po ukończeniu szkoły policealnej lub studiów, przy czym program nauki w szkole wyższej może obejmować np. 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia magisterskie. Oprócz tego niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

– odbycie trwających 6 miesięcy praktyk zawodowych i złożenie egzamin z ratownictwa medycznego PERM.

Zdarza się, że osoba, która zdobyła stosowne uprawnienia, nie pracuje w zawodzie – jeśli nie wykonywała go przez 5 lat i więcej, a chce do niego wrócić, zobligowana jest to odbycia 6-miesiecznego szkolenia.

Ile zarabia miesięcznie ratownik medyczny?

To, ile zarabia ratownik medyczny, jest uzależnione od paru czynników. Pod uwagę brany jest m.in. poziom wykształcenia. Jest zatem różnica pomiędzy tym, ile zarabia ratownik medyczny po studiach, a ile ratownik po szkole policealnej – ten pierwszy otrzymuje wyższą pensję. Lepiej też opłacani są ratownicy pracujący w stacjach wojewódzkich. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o przepisy ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników wykonujących zawody medyczne.

Ile na godzinę zarabia ratownik medyczny?

Najczęstszą forma zatrudnienia ratowników medycznych są umowy cywilnoprawne. Minimalna stawka za godzinę pracy wynosi 13,70 zł brutto.

Ile przeciętnie zarabia ratownik medyczny?

Przeciętne zarobki ratownika medycznego kształtują się na poziomie 3037 zł brutto. Resort zdrowia zapowiada jednak podwyżki – ratownicy nie są bowiem zadowoleni ze swoich zarobków, uważając je za nieadekwatne do zakresu i „kalibru” wykonywanych obowiązków. Już od lipca 2018 r. pensje pracowników medycznych mają być stopniowo podwyższane. Plan jest taki, aby od 2022 r. minimalne wynagrodzenie ratownika medycznego wynosiło co najmniej:

– 5300 zł brutto – dla osób z wyższym wykształceniem i specjalizacją,

– 3700 zł brutto – dla osób bez specjalizacji,

– 3200 zł brutto – dla osób ze średnim wykształceniem.