Browse By

Ile zarabia się w wojsku?

Click to rate this post!
[Total: 29 Average: 2.4]

Praca w wojsku kojarzy się głównie ze służbą na rzecz ojczyzny, ale nie da się ukryć, że oznacza również liczne przywileje. Co prawda nie jest to łatwy kawałek chleba, lecz pomimo tego bardzo dużo osób chce zostać zawodowymi żołnierzami. Skłania je ku temu perspektywa dobrych zarobków, stabilności i gwarancji zatrudnienia.

To, ile zarabia się w wojsku jako zawodowy żołnierz, jest uzależnione od kilku czynników. Przede wszystkim w rachubę wchodzi stopień wojskowy. Ponadto ważną rolę odgrywają tutaj dodatki – jest ich sporo, np. dodatek za długoletnią służbę wojskową, za przebywanie w strefie walk, za walkę z terroryzmem, za skoki ze spadochronem, za pełnienie misji na morzu, za wykonywanie zadań pod wodą itp. Jak więc widać, niemałe znaczenie w omawianym kontekście ma również jednostka, w której służy dany żołnierz. Na dodatkach do uposażenia się nie kończy – o tym będzie mowa w dalszej części artykułu.

Ile zarabia się w wojsku polskim – przeciętne uposażenie

Jeśli chodzi o uposażenie zasadnicze, to zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. rozporządzeniem podpisanym przez prezydenta zastosowanie znajduje wielokrotność kwoty bazowej na poziomie 3,2 – kwota bazowa natomiast wynosi 1523,29 zł. Nietrudno więc obliczyć, iż przeciętne uposażenie zawodowego żołnierza to aktualnie 4874,53 zł brutto (bez dodatków).

Ile zarabia się na początku w wojsku?

Żołnierze rozpoczynający wojskową karierę w stopniu szeregowego otrzymują 2900 zł tytułem uposażenia zasadniczego. W takim razie ile zarabia w wojsku starszy szeregowy? Niewiele więcej aniżeli „zwykły” szeregowy, bo raptem 2960 zł brutto.

Ile zarabia major w wojsku – czyli stopień ma znaczenie

Im wyższy stopień, tym lepsze uposażenie zasadnicze. Jeśli koś interesuje, ile zarabia w wojsku kapral, ile zarabia generał w wojsku czy ile zarabia kapitan wojska itd., poniżej zamieszczone są informacje na ten temat – dotyczą one jedynie uposażenia zasadniczego, bez dodatków (podane kwoty są kwotami brutto):

– kapral – 3370 zł,

– st. kapral – 3430 zł,

– plutonowy – 3490 zł,

– sierżant – 3560 zł,

– st. sierżant – 3640 zł,

– mł. chorąży – 3740 zł,

– chorąży – 3850 zł,

– st. chorąży – 3980 zł,

– st. chorąży sztab. – 4110 zł,

– podporucznik – 4310 zł,

– porucznik – 4360-4420 zł ,

– kapitan – 4540-4710 zł ,

– major – 5030-5360 zł,

– podpułkownik – 5610-6310 zł,

– pułkownik – 6860-8360 zł,

– generał brygady – 8910-9660 zł,

– generał dywizji – 10310-11260 zł,

– generał broni – 12010-13110 zł,

– generał – 15410 zł.

Ile zarabia sie wojsku – dodatek za lata pełnionej służby

Dodatek za lata pełnionej służby wynosi (liczony od kwoty bazowej uposażenia):

– od 3 lat – 3 proc.,

– od 6 lat – 6 proc.,

– od 9 lat – 9 proc. ,

– od 12 lat – 12 proc.,

– od 15 lat – 15 proc.,

– od 20 lat – 20 proc.,

– od 25 lat – 25 proc.,

– od 30 lat – 30 proc.

Ile zarabia żołnierz w wojsku – dodatkowe korzyści

Bez względu na posiadany stopień zawodowemu żołnierzowi przysługują także i inne gratyfikacje finansowe w postaci:

– zasiłku na zagospodarowanie,

– nagrody rocznej,

– gratyfikacji urlopowej na każdego członka rodziny,

– równoważnika w przypadku nie przyznania mieszkania,

– równoważnika mundurowego,

– dodatku za pełnienie służby dyżurnej,

– odprawy w przypadku zwolnienia ze służby wojskowej,

– nagród jubileuszowych wypłacanych po 20, 25, 30, 35, 40 latach służby wojskowej (odpowiednio: 75 proc., 100 proc., 150 proc., 200 proc. i 300 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego),

– diet za podróże służbowe,

– zwrotu kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji,

– nagród za wzorowe wykonywanie obowiązków,

– zapomóg, np. w przypadku klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby etc.

Oprócz tego zawodowym żołnierzom przysługują i inne przywileje. Od ich zarobków nie są odprowadzane składki ZUS. Na zawodowy spoczynek udają się oni po 15 latach służby. Ich emerytura to 40 proc. ostatniego uposażenia plus dodatki – nie dotyczy to jednak osób zatrudnionych po 31 grudnia 2012 r. Im prawo do przejścia na emeryturę przysługuje po 25 latach służby i po ukończeniu 55 roku życia. Niemniej otrzymają emeryturę w wysokości 60 proc. podstawy wymiaru – będzie ona wzrastać o 3 proc. z każdym rokiem służby ponad wymagane 25 lat.

Ile zarabia cywil w wojsku?

A ile zarabiają cywile w wojsku? Ich zarobki nie są tak atrakcyjne jak uposażenia zawodowych żołnierzy, aczkolwiek to nie oznacza, że są niskie – nie bez powodu zatem o różne cywilne posady w wojsku ubiega się mnóstwo kandydatów. Z informacji ujawnionych przez MON wynika, iż w okresie od 16 listopada 2015 r. do końca grudnia 2016 r. specjaliści otrzymywali średnio 3798,27 zł, starsi specjaliści – 4171,17 zł, a starsi inspektorzy – 5012,52 zł. Na samodzielnych stanowiskach sytuacja przedstawiała się lepiej, oto przykłady: główny specjalista – 5016,27 zł, główny specjalista w kierownictwie – 5612,15 zł, radca prawny – 5797,66 zł, starszy inspektor kontroli wojskowej – 4491,59 zł, audytor wewnętrzny – 6098,98 zł, główny księgowy – 8722,73 zł. Podane kwoty są kwotami brutto – odnoszą się do wynagrodzeń zasadniczych bez dodatków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *