Browse By

Ile zarabia technik farmacji?

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 2]

Technik farmacji to dość popularna profesja, w której można pracować po ukończeniu 2-letniego policealnego studium kształcącego w zawodzie technik farmaceutyczny. Absolwenci zdają egzamin mający na celu potwierdzić ich kwalifikacje, a następnie odbywają obowiązkowy 2-letni staż pracy w aptece ogólnodostępnej.

Techników farmacji nie wolno mylić z farmaceutami. Nie kończą oni pełnych studiów na kierunku farmacja, ich kształcenie trwa krócej. Nie dysponują ponadto takimi uprawnieniami jak osoby posiadające tytuł magistra farmacji, co oznacza mniejsze możliwości w zakresie awansu zawodowego. Zatrudniani są nie tylko w aptekach, ale też m.in. w punktach aptecznych, laboratoriach chemicznych, zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego etc.

Ile zarabia technik farmacji w Polsce?

To, ile zarabia technik farmacji, zdeterminowane jest paroma czynnikami takimi jak: doświadczenie, staż oraz miejsce i region zatrudnienia. Średnie wynagrodzenie na tym stanowisku kształtuje się na poziomie ok. 3000 zł brutto, niemniej całkiem spora grupa techników otrzymuje wynagrodzenie poniżej 2400 zł brutto. Najbardziej cenieni specjaliści otrzymują od 3500 zł brutto wzwyż.

Ile zarabia technik farmacji w Warszawie?

Przeciętne zarobki techników farmacji w stolicy wynoszą ok. 3100 zł brutto. Województwo mazowieckie jest liderem, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń przedstawicieli omawianej grupy zawodowej.

Ile zarabia technik farmacji – lubuskie

Technicy farmacji zatrudnieni na terenie województw lubuskiego, świętokrzyskiego oraz opolskiego są w gorszej sytuacji finansowej aniżeli ich koledzy po fachu z mazowieckiego. Zarabiają średnio od 2100 do 2200 zł brutto – jak więc zatem widać, rozbieżności w zarobkach w tym zawodzie są spore.