Browse By

Podatek od umowy o pracę

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Umowa o pracę to najpopularniejsza w Polsce forma zatrudnienia. W związku ze zmianami zasad rozliczania PIT mającymi związek m.in. z podniesieniem kwoty wolnej od podatku pojawiają się  pytania o to czy zmianie uległo również rozliczanie pracowników w 2018 r.

Rozliczanie pracownika w 2018 r. – ważne informacje

Na okoliczność omawiania zagadnień związanych z rozliczaniem pracowników w 2018 r. należy na początku przypomnieć o paru ważnych sprawach:

– minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wynosi 2100 zł brutto,

– w 2018 r. kwota wolna od podatku wzrosła do poziomu 8000 zł – jest to kwota dochodu (po odliczeniach) do opodatkowania, przy której podatnik nie płaci podatku dochodowego,

– wprowadzono e-składki – płatnik może opłacać składki jednym przelewem.

Czy powyższe aspekty wpłynęły na sposób rozliczania pracowników w bieżącym roku w porównaniu z 2017 r. Odpowiedź brzmi: nie. Zarówno podział składek, jak i kwota zmniejszająca podatek są rozliczane na dokładnie takich samych zasadach jak do tej pory. Kluczowe znaczenie w tym kontekście mają zapisy znajdujące się w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek jest uzależniona od dochodów osiąganych przez pracownika. Wynosi ona:

– przy dochodzie od 0 zł do 8000 zł włącznie: 1440 zł,

– przy dochodzie powyżej 8000 zł do 13000 zł włącznie: 1440 – [: 883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł],

– przy dochodzie powyżej 13000 zł do 85528 zł włącznie; 556,02 zł,

– przy dochodzie powyżej 85528 zł: 0 zł.

Kwota zmniejszająca podatek uwzględniana jest w zeznaniu rocznym – czyli przy wyliczaniu podatku.

Zaliczki na podatek dochodowy

W ciągu roku podatnik płaci zaliczki na podatek dochodowy. Istnieje opcja obniżenia zaliczki o 46,33 zł (dwunastą część z 556,02 zł), jeżeli przed pierwszą wypłatą pensji w nowym roku podatkowym pracownik złoży oświadczenie, iż: po pierwsze – w danym roku podatkowym nie osiągnie dochodów wyższych niż 85528 zł, po drugie – chce z powyższego tytułu rozliczać kwotę zmniejszającą podatek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *